Herroepingsrecht

Natuurlijk kan het voorkomen dat een artikel van ons je na aanschaf toch niet bevalt. Daarom heb je het recht om je aanschaf binnen 14 dagen ongedaan te maken ofwel te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je het laatste artikel (vanuit één order) fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons, de Makkelijke Moestuin, in een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen.

Wij zullen je dan zo snel mogelijk per e-mail een bevestiging van je herroeping sturen en je aangeven hoe je het artikele kan retourneren en naar welk adres.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Let op: het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld e-boeken of andere digitale downloads.
  • voor pallets MM-mix,vermiculiet en compost. (Dit ligt niet bij ons maar heeft te maken met de RHP-regelgeving omtrent substraten en potgronden.)

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen en de betreffende goederen in goed staat hebben ontvangen, van ons terug.

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen we voor een terugbetaling geen kosten in rekening brengen.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Vergewis je van de voorwaarden voor de herroeping om onduidelijkheden achteraf te voorkomen.

Retour zenden

De kosten van een retourzending zijn in bijna alle gevallen voor de koper. Slechts wanneer de fout door Makkelijke Moestuin is veroorzaakt zijn de kosten voor het retourneren voor ons.

De aankoop dient, indien redelijkerwijs mogelijk, compleet en onbeschadigd te worden teruggestuurd. Eventuele schade aan het product kan worden verrekend op het terug te storten bedrag. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.