Zaaien, dunnen en verspenen

Na het zaaien moet je in een gewone moestuin al snel dunnen en verspenen. Dat komt omdat je in rijtjes zaait en hele zakjes zaad in de geultjes uitstrooit.

In de Makkelijke Moestuin zaai je in vierkante vakken: precies zoveel zaadjes als je wilt oogsten.

Rijtjes

Na het zware werk van het voorbewerken van de grond is het tijd voor datgene waar het allemaal om draait: zaaien.

Zaaien is ook hartstikke leuk. De pret begint al met het kiezen uit de vele zakjes zaad die verkrijgbaar zijn.

In de gewone moestuin zet je voor het zaaien eerst rijtjes uit, graaf je plantgeultjes en trek je zaaivoren. Daarna strooi je zakje na zakje zaad uit in de geultjes of over de vakken. Dan druk je de voren weer dicht of bedekt ze met scherp zand, geef je water en hou je de grond goed vochtig.

Dunnen en verspenen

Na een paar dagen of weken ontkiemen de zaadjes. Dan komen prachtige rijtjes teer groen tevoorschijn.

De plantjes staan zó dicht opeen dat ze elkaar verdringen, dus nu moet je dunnen en verspenen.
Kleine plantjes
Kleine plantjes die je moet uitdunnen
Dat dunnen vereist een ijzeren discipline en een hart van steen: minstens 9 van de 10 plantjes moeten plaatsmaken voor de happy few. Afgeknepen, onthoofd, vernietigd.

Arme plantjes...

Verspenen (uitnemen en ergens anders neerzetten) is ook een optie. Dat moet je heel voorzichtig doen, kost veel tijd en meestal is alle grond al bezet.

Wat je dus veel ziet - vooral bij beginners - is dat de plantjes te dicht opeen blijven staan. Maar dan kunnen ze niet goed uitgroeien.

Zaaien in de Makkelijke Moestuin

Daar doe je het een beetje anders:

  • je zaait niet op rijtjes maar in vierkante vakken
  • met je vinger prik je zoveel gaatjes in een vak als je nodig hebt: 16 voor radijsjes, 9 voor bietjes, 4 voor kropjes sla en 1 voor palmkool
  • dan stop je per gaatje een paar zaadjes
  • giet er met een bakje wat water in
  • en druk je de gaatjes dicht
Een vak inzaaien is dus echt zo gedaan en kost je maar weinig tijd. Hooguit 5 minuten per vak.
Zaailingen op juiste afstand
Zaailingen op juiste afstand
Omdat je precies zoveel plantjes zaait als je wilt hebben én dat meteen op de juiste afstand doet, hoef je niet of nauwelijks uit te dunnen en al helemaal niet te verspenen.

Op deze manier heb je ook maar heel weinig zaadjes nodig. Veel minder dan in een gewone moestuin.

En hoe zit het met onkruid en al dat andere onderhoud? Daar gaan we nu naartoe: